Kościół w DąbrówceKorowód dożynkowy

Zaproszenie na zebranie wiejskie

 

 

                                  Zakrzów, 15 marca 2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Sołtys wsi Dąbrówka informuje, ze nastąpiła zmiana miejsca zebrania wiejskiego zwołanego w dniu 10.03.2022 r.  na dzień 23.03.2022r. Wobec powyższego zawiadamiam, że zwołane zebranie wiejskie sołectwa Dąbrówka odbędzie się 23.03.2022r. ( środa ) o godz 17.30 w świetlicy w Zakrzowie z następującym porządkiem obrad:

 

                   1. Powitanie uczestników zebrania.

       2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

       3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

       4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

       5. Roczna informacja z działalności Sołtysa w tym sprawozdanie finansowe za 2021 r.
          i roczna informacja z działalności Rady Sołeckiej za 2021 r.

       6. Informacja o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej i jej działalności
           w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi.

       7. Wolne wnioski.

       8. Zamknięcie obrad.

  

Sołtys wsi Urszula Ambrozik

       Otrzymują:

       Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala

       Radny Sołectwa Dąbrówka- p. Tomasz Lepich

       Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14

 

 

Pogoda
26 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN