Kościół w DąbrówceKorowód dożynkowy

Zaproszenie na zebranie wiejskie

 

 Dąbrówka, 25.05. 2021r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Sołtys wsi Dąbrówka zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 7.06.2021r. (poniedziałek)

o godz 19.00 w OSP Zakrzów

    

Po                           Porządek zebrania (projekt):

                   1. Powitanie uczestników zebrania.

                   2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

                   3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

                   4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie
                      przez mieszkańców.

                   5. Omówienie propozycji zmian realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu
                       sołeckiego na rok 2021.

                   6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
                       uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
                       i wnioskiem (2021 r.)

                   7. Dyskusja.

                   8. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku
                      o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i wnioskiem (2021 r.)

                   9. Informacja o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej i jej działalności
                      w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi.

                 10. Wolne wnioski.

                 11. Zamknięcie obrad.

 

Sołtys wsi Dąbrówka

Urszula Ambrozik

Pogoda
07 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,49 PLN
1 CHF = 4,63 PLN
1 USD = 4,20 PLN