Kościół w DąbrówceKorowód dożynkowy

Zawiadomienie

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DĄBRÓWKA, ŻE W DNIU 15.09.2020r. (WTOREK) O GODZINIE 18.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRZOWIE.

Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

5. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego (na 2021 r.)

7. Dyskusja.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021r.

9.  Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2021 r.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                       Sołtys Wsi Dąbrówka

Ambrozik Urszula

Pogoda
07 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,49 PLN
1 CHF = 4,63 PLN
1 USD = 4,20 PLN